Geodezja

Usługi geodezyjne i kartograficzne

Dział geodezji tworzy konsorcjum podmiotów działając w szczególności na terenie powiatu tatrzańskiego i nowotarskiego. Zakres świadczonych usług jest bardzo szeroki i obejmuje czynności zarówno w terenie (rozgraniczenia i podziały nieruchomości; pomiary realizacyjne; wznowienia znaków granicznych; inwentaryzacje powykonawcze obiektów budowlanych i sieci uzbrojenia terenu) jak i wszelkie opracowania kartograficzne i ewidencyjne mapy do celów prawnych i projektowych, aktualizacje operatu ewidencji gruntów.

Działem geodezyjno-kartograficznym zarządzają:

+48 605 277 668, geodeta uprawniony inż. Marek Możdżeń
+48 504 255 437, geodeta uprawniony mgr inż. Maciej Janicki