Prawnik Zakopane

Obsługa prawna

Obsługę prawną Grupy Doradczej OPTIMUM oraz zabezpieczenie projektów realizowanych w ramach jej działania zapewnia Kancelaria Adwokacka mec. Piotra Zielińskiego.

Niezależnie od swojego profilu działalności, w ramach grupy kancelaria zajmuje się przede wszystkim zagadnieniami prawnymi związanymi z nieruchomościami oraz kompleksową obsługą podmiotów gospodarczych.

W szczególności zainteresowaniem objęte są przekształcenia własnościowe, służebności gruntowe i przesyłowe, regulacje stanu prawnego związanego z dziedziczeniem, zniesienia współwłasności i postępowanie wieczysto - księgowe. Obsługa podmiotów gospodarczych obejmuje sporządzanie i analizę umów, proces negocjacji oraz reprezentowanie podmiotów w postępowaniu sądowym, w tym również windykacyjnym oraz egzekucyjnym.

kontakt do działu prawnego:

+48 1820 61 300
e-mail: piotr.zielinski@adwokatura.pl
www.adwokatzielinski.com